U bevindt zich hier : Startpagina » Zwangerschaps begeleiding

Zwangerschaps begeleiding

Deze begeleiding is er op gericht om iedere zwangere ontspanning te leren om goed door de bevalling te komen waardoor het zo belangrijke hechtingsproces positief wordt beinvloed. (zie hieronder bij affectieve hechting)
De begeleiding is op maat, afhankelijk van de vraag en behoefte. Het is een cursus waarbij alle facetten van zwangerschap, geboorte en affectieve hechting aan bod komen. Ik ga dieper in op het basisvertrouwen die onomkoombaar samenhangt aan dit proces. De begeleiding activeert het basisvertrouwen waardoor je makkelijker kunt loslaten, iets wat een voorwaarde is bij de geboorte van je kindje.

De zelfhypnose die je leert, helpt je op een simpele en doeltreffende manier te ontspannen. Hierdoor wordt het vrijkomen van endorfinen en oxytocine gestimuleerd waardoor de ontsluiting vlotter zal verlopen en de pijndrempel wordt verhoogd. De hartslag is regelmatig en krachtig, de ademhaling rustig en de spieren ontspannen, voorwaarden die nodig zijn voor een goede bevalling. Voor meer infomatie verwijs ik naar de folder.

Je kunt het individueel volgen, of samen met je partner maar ook in groepsverband met minimaal 4 personen, denk daarbij ook aan een eigen geformeerd groepje.
Tarief (klik). Meer info: over nieuw leven, in het boek over geboortezorg

Voordelen van de hypnotische zwangerschapsbegeleiding zijn o.a.:
  • contact maken met je ongeboren kind
  • meer vertrouwen in de bevalling van de aanstaande moeder
  • positieve beinvloeding van het hechtingsproces tussen moeder en kind
  • groter welbevinden van het kind
  • sneller herstel na de bevalling
Affectieve hechting
Van belang voor een gezonde ontwikkeling van de hersenen.
Door onderzoek naar het belang van affectieve hechting, heb ik mijn visie/missie ontwikkeld om preventief hulp te willen bieden aan het kind en de ouder.

Wat is hechting?
Hechting is van belang voor een gezonde ontwikkeling van de hersenen. De kwaliteit van de relatie met de moeder beïnvloedt in grote mate de biochemie en de structuur van de hersenen en daarmee het emotioneel, sociaal en intellectueel functioneren. Veilige hechting leidt tot betere emotionele en sociale hersenen.
De vroege ontwikkeling van het kind, en hoe deze doorwerkt in de rest van het leven, staat centraal. Het uitgangspunt is: vroegkinderlijke ervaringen, inclusief die uit de prenatale periode, zijn van doorslaggevende betekenis op het verdere verloop van het leven, tot ver in de volwassenheid. Daarin speelt hechting een cruciale rol.

Een baby groeit door contact. Naast voeding en verzorging zijn oprechte belangstelling, inleving, samenspel, plezier, intimiteit en een goed gesprek letterlijk van levensbelang voor een baby. De hersenen van de baby zijn volop in ontwikkeling en worden gevoed door sociaal contact. Intiem en vrolijk contact met vertrouwde mensen zorgt er voor dat er meer verbindingen ontstaan tussen hersencellen in het sociale brein. Het belang voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling is groot omdat de hersenstructuur en - functies in de begintijd van het leven worden aangelegd. Dit proces is al prenataal aan de orde en zeker tijdens de geboorte en de periode erna van groot belang. Het is daarom belangrijk om kritische hechtingsmomenten vroegtijdig te signaleren.

De bevalling is o.a. een belangrijke, ingrijpende, biologische en psychologische gebeurtenis, die bij complicaties de veilige hechting ondermijnt.
In de hypnotische zwangerschapsbegeleiding kom ik uitgebreid terug op de hechting. In deze begeleiding wordt veel aandacht besteed aan basisvertrouwen en zelfhypnose. Het is een zeer effectieve methode om de zwangere te leren zich verbonden te voelen met het geboorteproces en haar kindje.

Psychische problemen worden tijdens de zwangerschap of na de bevalling vaak niet herkend. Meestal overkomt het vrouwen die al eerder in hun leven mentale problemen hebben gehad. Bij het krijgen van een kindje kunnen die terugkomen of verergeren. De vrouwen worden somber, angstig of raken in de war. Ze voelen zich onbegrepen en zijn soms niet in staat een goede band met hun baby op te bouwen. Door het inzetten van hypnose voor, tijdens en na de bevalling leer je af te stemmen op het kind waardoor er een wederzijdse blije relatie kan groeien. Tevens kunnen traumatische ervaringen bij de geboorte ontladen worden middels EMDR.
Mijn begeleiding kan zo een bijdrage leveren aan een positief hechtingsproces.